Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Koparko-ładowarka Ostrówek TO-49

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 marca 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż koparko – ładowarki Ostrówek TO – 49.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 42, 59 – 620 Gryfów Śląski, tel. 75 78 13 412, e – mail: sekretariat@zbgkim.gryfow.pl.

2. Przedmiot przetargu: Koparko – ładowarka Ostrówek TO – 49 – cena wywoławcza 17.800 zł brutto

a) Dane identyfikacyjne pojazdu: Nr rejestracyjny – bez rejestracji rok produkcji – 2006 nr identyfikacyjny – 80824738000000000 wskazania licznika – 5.512 mth

Do wymiany kolektor wydechowy, kolano kolektora. Pęknięte ucho ramienia łyżki przedniej.

3. Tryb przetargu: Przetarg ustny (licytacja). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.780 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim nr 79 1020 5226 0000 6402 0614 7872 Lub w kasie zakładu (dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do przetargu).

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Licytacja odbędzie się 11 marca 2020 roku o godz. 11:00 w biurze zastępcy dyrektora (wejście A) w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42.

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu (7:00 – 15:00) na terenie Stacji Uzdatniania Wody, ul. Jeleniogórska 6, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Tomasz Lewkowicz, tel. 75 78 13 412.

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Inne informacje: Kwota postąpienia nie niższa niż 200 zł.

Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu lub maszyny (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży, pod rygorem utraty wadium.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

 

                                                                                                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                                                                                              Małgorzata Uhornicka

Koparko-ładowarka Ostrówek TO-49

Utworzono dnia 03.03.2020, 09:39

Nasza placówka

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar