Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Nasza placówka

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar